Základ úspěchu konceptu

Koncept spočívá na poznání, že úspěšné vedení nákupní centra Shopping City sestávajícího z více nákupních center - závisí do velké míry na tom, zda se návštěvníkovi vedle vlastního „zážitku z nakupování” ještě může dostat dalších kladných zážitků, které se postarají o jeho „požitek navíc”. Projekt proto vedle výstavby nejdříve dvou nákupních center předpokládá nabídky pro volný čas nejrůznějšího druhu, a to zcela v duchu příslušných západních předobrazů. Projekt spočívá na zkušenostech, které zřizovatel a budoucí provozovatel získal z rozvoje a provozu svého prvního, menšího, úspěšného nákupního centra v jihomoravském městě Hodonín, na jeho obecných znalostech zvyklostí českých spotřebitelů a přístupu k západnímu know-how, který mu byl umožněn studiem podobných projektů v západní Evropě a USA. Koncept je koncepčně a regionálně podpořen studiemi a spoluprací s agenturami Bozell Worldwide® (marketingová a komunikativní strategie) a Ryden International ® (regionální strategie).

Shopping World Rohlenka je navrženo jako nadregionální nákupně-společensky-zábavné centrum. Svou velikostí, množstvím obchodů, zábavy a stravovacími možnostmi daleko převyšuje regionální centra postavené na jižním průmyslovém okraji Brna.

Cílem Shopping World Rohlenka je oslovovat a získat nejen zákazníky ze své přímé spádovosti - 171.000 obyvatel s časovou dostupností 10 minut, ale hlavně zákazníky s regionální dostupností - 543.000 obyvatel a nadregionální spádovostí 2,065.000 obyvatel (viz mapa spádovostí).

Shopping World Rohlenka je vzhledem ke svému nadregionálnímu charakteru koncipováno dle západních vzorů (např. Centro Oberhausen Německo, City Plus Linz Rakousko) vždy s ohledem na specifický maloobchodní a zábavní trh v České Republice.

Tak jako v těchto uvedených nadregionálních obchodních zábavních centrech je i v SWR základ obchodních ploch zaměřen na velké obchodní systémy. Dále pak na specialisty v různých sortimentech nepotravinářského zboží v různých cenových hladinách.

© 2005 Shopping World Rohlenka