Rozvoj projektu


Projekt lze realizovat ve čtyřech fázích:

Fáze 1
Poloha přímo na výjezdu z dálnice D1 Brno-Olomouc
Cílové datum otevření datum není stanoveno
Předmět provozu cca 220 obchodních jednotek
Půdorysná plocha budovy 32.000 m2
Poschodí 4 včetně sklepa (podzemní garáže)
Prodejní plochy 43.000 m2 (vč. závodní jídelny a kancelářský ploch ve 3. NP)
Veřejné plochy 25.000 m2
Pozemky Vydáno stavební povolení pro výstavbu I. ETAPY SWR.
Schválen územní plán pro výstavbu SWR I. A II. ETAPY
Stavební náklady nejsou stanoveny
Roční výnosy z nájemného nejsou stanoveny
Nájemní smlouvy  

Fáze 2, budova A
Poloha proti budově fáze 1, mezi nimi parkoviště
Cílové datum otevření termín není zatím stanoven
Předmět provozu větší maloobchody („markety“)
Půdorysná plocha budovy 25.000 m2
Poschodí 3 včetně sklepa (podzemní garáže)
Prodejní plochy 30.000 m2
Veřejné plochy 5.000 m2
Pozemky kupní smlouvy předjednány
schválen územní plán pro výstavbu SWR I. a II. ETAPY
Výnosy z nájemného nejsou stanoveny
Nájemní smlouvy ve stádiu předběžných jednání

Fáze 2, budova B - Kolonáda
Poloha mezi budovou fáze 1 a budovou A fáze 2
Cílové datum otevření termín není zatím stanoven
Předmět provozu kino, restaurace, hospůdky, kavárničky, společenský klub, herna dětský svět, cukrárna, diskotéka atd.
Půdorysná plocha budovy 10.800 m2
Pozemky kupní smlouvy předjednány
schválen územní plán pro výstavbu SWR I. a II. ETAPY
Poschodí 2 včetně podzemní garáže
Roční výnosy z nájemného nejsou stanoveny
Nájemní smlouvy ve stádiu předběžných jednání
Parkoviště 2.200 míst
Stavební náklady fáze 2 budovy A a B nejsou prozatím stanoveny

Fáze 3 a 4
Poloha vedle pozemků fáze 1 a 2
Cílové datum otevření není stanoveno
Velikost pozemků k dispozici fáze 3 a 4 cca 250.000 m2
pozemky jsou územním plánem zařazeny do rozvojového území
Předmět provozu částečně velké maloobchodní markety, částečně zařízení pro volný čas; minigolf, tenis, squash, casino, hotel, aquapark atd.
Parkoviště: + 1.500 míst, celkem 3.700 míst (další rezerva zajištěna)

© 2005 Shopping World Rohlenka