Architektura a prostředí

Odlišnost centra Shopping World Rohlenka od jiných center je velkou předností. Architektura a tvorba prostředí je zvláště zaměřena na vytvoření příjemných pocitů nakupujících a návštěvníků. Vzhledem ke kupní síle a sociálním podmínkám se zde upustilo od materiálů navozujících pocity luxusu a tím se i omezuje subjektivní pocit vyšších cen zboží.

Naopak s ohledem k rostoucímu ekologickému cítění obyvatelstva a bližšímu vztahu k přírodě jsou použity materiály naturálního charakteru (lícové zdivo, žulová dlažba, dřevo, zatravněná střecha) tak, aby byla navozena atmosféra velkého zahradního domu majícího své nenapodobitelné příjemné charizma k nákupům, zábavě a odpočinku.

Mimo žen a dětí, které hlavně určují místa nákupů, se SWR zaměřuje i na muže, kteří zde najdou řadu zajímavostí oslovující jejich zájmy a potřeby.

© 2005 Shopping World Rohlenka